Klovainių pagrindinė mokykla

        Mokyklos atributika

                   2016 – 2017  M.M. UGDYMO TIKSLAI

 • Per ugdymą puoselėti santykius, išryškinančius ugdymo( si) kokybę.
  Puoselėti bendradarbiavimą, atvirą santykį, pasitikėjimą tarp mokytojų ir mokinių.
   Palaikyti ir skatinti ugdytinių asmenybės ūgtį ir brandą.
 • Nacionalinių mokinių patikrinimų rezultatus sieti su ugdytinių individualios pažangos stebėjimo sistema
   ir informaciją panaudoti tobulinant mokinio pažangą ir ugdymo procesą, teikiant pagalbą.

                  UŽDAVINIAI

 • nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti;
 • numatyti gaires ugdymo procesui mokykloje įgyvendinti ir ugdymui pritaikyti pagal mokinių mokymosi poreikius;

 • pateikti rekomendacijas mokyklos ugdymo turiniui, planui ir mokymosi aplinkai kurti.

 

        Informacija
        Formalusis ugdymas

        Neformalusis ugdymas

        Mokyklos muziejus
       Fotogalerija
        
2014-2015 mokslo metai

        2015-2016 mokslo metai
        2016-2017 mokslo metai
        Mokyklos laikraštis
        Parama mokyklai
    Tamo.lt           

 Pakruojo r. sav., Klovainių mstl., Žalioji 2A. klovmok@gmail.com 

tel. (8 421)  44 422. Atnaujinta:  2016-09-20