Klovainių pagrindinė mokykla

        Mokyklos atributika

2019-2020 mokslo metai

PAKRUOJO RAJONO KLOVAINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR PAKRUOJO RAJONO BALSIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
 REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PAKRUOJO RAJONO KLOVAINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

MOKYKLOS FILOSOFIJA:  Mūsų mokykloje prasideda sėkminga kiekvieno mokinio ateitis.

MISIJA: Suteikti mokiniams 8 (aštuonių klasių) išsilavinimą. Padėti vaikams sėkmingai integruotis į kitų mokymo įstaigų kolektyvus.

VIZIJA: Mokykla be klasių. Mokykla teiks ikimokyklinio ugdymo paslaugas.

I. TIKSLAS: Siekti ugdymo ( -si ) kokybės, mokinių pažangos, pasiekimų kokybės.

Uždaviniai :
1.  Mokytojams ir vadovams rūpintis savo kvalifikacija, siekiant gerinti dalykines, technologines ir komunikacines kompetencijas.
2.   Siekiant pasiekimų kokybės, mokytojams tobulinti pamokos organizavimą, įgyvendinti ugdymo plane numatytas priemones.
3.  Tenkinti mokinių ugdymo( si ) poreikius.
4.  Vykdyti mokinių individualios pažangos stebėjimą.

II TIKSLAS: Užtikrinti mokiniams saugias mokymosi ir gyvenimo mokykloje sąlygas.

Uždaviniai :
1. Nuosekliai dirbti, įgyvendinant prevencines programas „Antras žingsnis“,   „Įveikime kartu“, „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“.
2. Turimą edukacinę aplinką pritaikyti mokinių poreikiams.
3. Įgyvendinti numatytas veiklas, skatinančias mokinių iniciatyvumą, norą pažinti ir kurti.
4. Ugdyti šeimynišką  požiūrį  į supančią aplinką ir žmones.

        Informacija
        Formalusis ugdymas

        Neformalusis ugdymas

        Mokyklos muziejus
       Fotogalerija
        2016 - 2017 mokslo metai
        2017 - 2018 mokslo metai
       2018 - 2019 mokslo metai
       2019-2020 mokslo metai
       Mokyklos laikraštis
       Parama mokyklai
    Tamo.lt           

 

 Pakruojo r. sav., Klovainių mstl., Žalioji 2A. klovmok@gmail.com 

tel. (8 421)  44 422. Atnaujinta:  2020-06-01