Klovainių pagrindinė mokykla

        Mokyklos atributika

2017-2018 mokslo metai

Vertybės: Pilietiškumas. Pagarba. Atsakomybė. Pareigingumas. Asmeninės pažangos siekimas.

I TIKSLAS.   Kokybiškas mokymas, atitinkantis individualias ugdymo galimybes ir užtikrinantis nuolatinę ugdymo(-osi) pažangą.
Uždaviniai :
1.  Tobulinti mokinio individualios pažangos stebėseną, fiksavimą, rezultatų panaudojimą kiekvieno mokinio pažangai.
2.  Metodinių dienų modelio  įgyvendinimas, padedantis mokytojams tobulėti, dirbti su naujovėmis,.
3.  Modernizuoti edukacines sąlygas kūrybiškoms netradicinėms pamokoms organizuoti.

II TIKSLAS. Asmenybės ugdymas glaudžiai bendradarbiaujant su šeima, sprendžiant ugdymo(- osi) problemas, teikiant pagalbą mokiniui.
Uždaviniai :
1. Saugios mokyklos puoselėjimas, geros mokyklos principų įgyvendinimas.
2. Įsitraukti į įvairesnes socialines - pilietines veiklas per bendradarbiavimą su vietos institucijomis.

 III TIKSLAS.  KULTŪROS VERTYBIŲ PUOSELĖJIMAS, MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ LYDERYSTĖS SKATINIMAS, VIENIJIMAS.
Uždaviniai :
1.
Siekti saviraiškos ir atsakingo visų bendruomenės narių dalyvavimo mokyklos gyvenime.
2. Organizuoti tradicinius renginius, vienijančius mokyklos bendruomenę.
3. Sutelkti bendruomenę, kuri  prisidės prie Lietuvos  šimtmečio paminėjimo, padovanodama šaliai savo dovaną.
 

        Informacija
        Formalusis ugdymas

        Neformalusis ugdymas

        Mokyklos muziejus
       Fotogalerija
        2016 - 2017 mokslo metai
        2017 - 2018 mokslo metai
       Mokyklos laikraštis
       Parama mokyklai
    Tamo.lt           

 Pakruojo r. sav., Klovainių mstl., Žalioji 2A. klovmok@gmail.com 

tel. (8 421)  44 422. Atnaujinta:  2017-10-04