Pagrindinis meniu Organizaciniai klausimai Mokykloje nustatytos tvarkos Mokytojai Klovainių pagrindinės mokyklos nuostatai  
Laisvos darbo vietos Informacija apie darbuotojų atlyginimus Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Finansinės ataskaitos VMI informacija  

Mokyklos tipas: Bendrojo lavinimo
Mokyklos steigėjas: Pakruojo rajono savivaldybė
Mokyklos kodas:
190065842
Mokyklos sąskaitos numeris: LT824010045600020075
Mokomoji kalba:
lietuvių
Direktorius Donatas Sireikis (sirdonatas@gmail.com), III vadybinė kategorija, (tel. 8 698 81195)
Pavaduotojai: Vita Pėželienė - pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija, (tel. 8 616 10749);
Antanas Gasčiūnas
– pavaduotojas ūkio reikalams. (tel. 8 600 13063)
Mokyklos tel. (8 421)  44 422

 

          

Mokytojai

Vita Pėželienė - pavaduotoja ugdymui (II vadybinė kategorija), rusų kalbos mokytoja metodininkė.

Sigita  Šlevienė-  lietuvių kalbos vyr. mokytoja, 8 kl. auklėtoja.

Marija Šukienė - matematikos mokytoja metodininkė, 7 kl. auklėtoja.

Laima Vilkienė -  pradinių klasių vyr. mokytoja.

Asta Kanišauskienė -  pradinių klasių vyr. mokytoja.

Rita Kirkilienė - pradinių klasių vyr. mokytoja.

Jolanta Gedaminskienė - vyr. specialioji pedagogė ir logopedė.

Inta Bulaitienė - dailės, technologijų, istorijos vyr. mokytoja, 5-6 kl. auklėtoja. 

Ina Stočkūnienė - informatikos-fizikos vyr. mokytoja, bibliotekininkė.

Ligita Vaitkevičienė - anglų kalbos  mokytoja.

Svetlana Milaknienė  - kūno kultūros vyr. mokytoja.

Jurgita Dumbrienė - chemijos vyr. mokytoja.

Zina Vyšniauskienė - prailgintos dienos  grupės vadovė.

Audra Kisežauskė- vyr. biologijos mokytoja.

Jūratė Skorupskienė - muzikos mokytoja ekspertė.

Į puslapio pradžią

Mokykloje nustatytos tvarkos

Mokinių elgesio taisyklės         

Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės

Mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas.

Klovainių pagrindinės mokyklos reagavimo į smurtą ir patyčias tvarka.

 

Klovainių pagrindinės  mokyklos mokesčio už vaikų maitinimą ir ugdymo dienų lankomumo apskaitos visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupėse tvarka

Priėmimo tvarka

     Moksleiviai į  mokyklą priimami pagal  gyvenamą vietą, pagal  savivaldybės nustatytas  jos  teritorijos  ribas. Moksleiviai priimami pagal sutartį, kurią už vaiką iki 14 metų amžiaus pasirašo tėvai (globėjai), 14-16 metų - vaikas, turintis tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.
 

                                                                                                     Mokslo metų trukmė
 

Pirmas pusmetis:
(2-4 kl.)

1 pusmetis 2019-09-02 2020-01-31
2 pusmetis 2020-02-01 2020-06-09

Antras pusmetis:
(5-8 kl.)
 

1 pusmetis 2019-09-02 2020-01-31
2 pusmetis 2020-02-01 2020-06-23

Atostogų trukmė pradinio ugdymo programos mokiniams:

 

Atostogos Prasideda Baigiasi Grįžti į mokyklą
Rudens 2019-10-28 2019-10-31 2019-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-03 2020-01-06
Žiemos 2020-02-17 2020-02-21 2020-02-24
Pavasario (Velykų) 2020-04-14 2020-04-17 2020-04-20
Vasaros 2020-06-10 2020-08-31 2020-09-01

 

Atostogų trukmė pagrindinio ugdymo programos mokiniams:

 

Atostogos Prasideda Baigiasi Grįžti į mokyklą
Rudens 2019-10-28 2019-10-31 2019-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-03 2020-01-06
Žiemos 2020-02-17 2020-02-21 2020-02-24
Pavasario (Velykų) 2020-04-14 2020-04-17 2020-04-20
Vasaros 2020-06- 25 2020-08-31 2020-09-01

 

8 ugdymo proceso dienos per mokslo metus skiriamos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai.

Eil. Nr. Data Veikla
1. 2019-09-  02 Mokslo ir žinių diena.
2. 2019- 10-11 Edukacinė išvyka.
3. 2019-12-20 Kalėdinių renginių diena.
4. 2020- 02- 14 Pilietiškumo diena
5. 2020- 04- 30 Tirkime ir atraskime.
6. 2020 -05- 29 Sporto ir judėjimo diena.
7. 2020- 06- 16 Kultūrinė išvyka
8. 2020- 06- 23 Mokslo metų baigimo šventė
     

 

Pamokų laikas                             

Pirma
8:00
-
8:45

 
Antra
8:55
-
9:40

 
Trečia
9:50
-
10:35

 
Ketvirta
11:00
-
11:45

 
Penkta
12:05
-
12:50

 
Šešta
13:00
-
13:45

 
Septinta
13:55
-
14:40

 

Bibliotekos darbo laikas:

Pirmadienį nedirba.
Antradienį–
trečiadienį:  8.00–15.00
Ketvirtadienį: 8.00–13.00
Penktadienį: 12.00–13.00

 

Nusiskundimų pateikimo tvarka:

Nusiskundimus ir pasiūlymus gali pateikti visi bendruomenės nariai.
Raštiški nusiskundimai ir pasiūlymai pateikiami
mokyklos administracijai.

Raštinės darbo laikas:

Pirmadienį–penktadienį  8.00–17.00
Pietų pertrauka 13.00–14.00

Vežiojimas į mokyklą
Mokykla  kaimuose gyvenančius mokinius į mokyklą veža nemokamu transportu.

Mokinių maitinimas

Visi mokiniai gali maitintis mokyklos valgykloje.
V
adovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės bei LR švietimo ir mokslo ministro 1999-08-16 d. įsakymais Nr.64 / 955, nemokamai maitinami mažas pajamas turinčių šeimų mokiniai. Nemokamai maitinami mokiniai, kai vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 Vyriausybės nustatytų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį neatsižvelgiant į šeimos mažų pajamų priežastis bei užsiėmimą, t.y. ar šeimos nariai yra bedarbiai, įsigiję patentą ar kt.
Mokiniai nemokamai maitinami pietumis.

Į puslapio pradžią

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį neatskaičius mokesčių

 

Pareigos

Darbuotojų skaičius

Metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 

2019 m.

2020 m. I- ketvirtis

Administracija (direktorius, dir. pavaduotojai)

3

 

982,0

1156,0

Pedagoginiai darbuotojai (mokytojai, pagalbos specialistai)

16

772,0

797,0

Darbuotojai specialistai(ūkvedys, vairuotojas, sekretorė, virėjas, mokytojo padėjėjas)

8

601,0

722,0

Kiti darbuotojai(darbininkas, valytojas, sargas, kiemsargis, pagalbinis virtuvės darbininkas)

5

MMA

MMA

 

 

 

Laisvos darbo vietos.

Eil. nr.

Dalykas

Išsilavinimas, kvalifikacinė kategorija

Kontaktinių valandų skaičius

Nuo kada siūlomas darbas Iki kada galioja pasiūlymas

 

 

 

 

 

 
 

VMI informacija
 

DĖl INFORMACIJOS SKLAIDOS APIE KOREPETITORIŲ / LAISVAI SAMDOMŲ MOKYTOJŲ SKAIDRIĄ VEIKLĄ

Į puslapio pradžią